Sol·licitud de documents

L’arxiu dóna als seus usuaris la possibilitat d’obtenir còpies de documents del fons i de consultar documents originals. Podeu consultar el nostre fons en línia o bé sol·licitar una visita a l’arxiu per consultar la documentació que no està al portal.

Els documents tenen condicions d’accés i drets de reproducció, per tant l’acceptació de les sol·licituds dependrà de les condicions dels documents.

(No emmagatzemem cap mena de dada personal, la forma de contacte s’usa amb l’únic propòsit de contactar amb l’interessat)

En aquest enllaç, podeu veure el document de sol·licitud de documents que fem omplir als interessats per a formalitzar l’entrega de les reproduccions.